مقاله جداسازی و شناسایی گونه های Rhizoctonia از خاک های زراعی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۴۴۷ تا ۴۵۳ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی گونه های Rhizoctonia از خاک های زراعی استان مازندران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Rhizoctonia
مقاله گروه آناستوموزی
مقاله قارچ های خاک
مقاله تنوع زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی چمازکتی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک قنبری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ از خاک مزارع و باغ های استان مازندران نمونه برداری به عمل آمد. نمونه های خاک از عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتی متری تهیه گردید. سپس با روش طعمه گذاری با بذر چغندر قند و خلال دندان ضدعفونی شده، ۱۲۱ جدایه رایزوکتونیا به دست آمد. شناسایی گونه و گروه آناستوموزی جدایه های جمع آوری شده از طریق بررسی خصوصیات مرفولوژیک و ویژگی های آنها در محیط کشت، آزمون آناستوموز و با استفاده از کلیدهای معتبر انجام گردید. ۱۰۱ جدایه چند هسته ای و ۲۰ جدایه دو هسته ای شناسایی شدند. از بین جدایه های چند هسته ای، ۷ جدایه به گروه آناستوموزی AG1،۳۸ جدایه به AG2،۵ جدایه به AG4،۳ جدایه به AG5،۱۳ جدایه به AG6،۱۱ جدایه به AG9،۳ جدایه به AG11 از R. solani و ۲۱ جدایه به (R. zeae) WAG-Z و از بین جدایه های دو هسته ای، ۱۵ جدایه به گروه آناستوموزی AG-K، 3 جدایه به R. ramicola و دو جدایه دیگر به دو گروه آناستوموزی نامشخص تحت عنوان BNR-1 و BNR-2 نسبت داده شدند.