مقاله جداسازی و شناسایی گالاکتو مانان پروتئین از Aspergillus fumigatus AF-293 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی گالاکتو مانان پروتئین از Aspergillus fumigatus AF-293
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپرژیلوزیس
مقاله گالاکتومانان پروتئین
مقاله جداسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی نریمان
جناب آقای / سرکار خانم: خبیری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فریده
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده Aspergillus جزء قارچ های فرصت طلب می باشند که سبب سندرم های تهاجمی و آلرژیک می شوند. بیش از ۲۰۰ گونه Aspergillus شناسایی شده است، که ۱۸ گونه آن برای انسان بیماری زا می باشند. گالاکتومانان یکی از مولکول های مهم در قارچ بیماری زا و فرصت طلب Aspergillus fumigatus محسوب می شود. گالاکتومانان در بدن میزبان نیز توسط قارچ تولید شده و به عنوان یک ساختار آنتی ژنی برای A. fumigatus مطرح می باشد. هدف اصلی از انجام این مطالعه شناسایی گالاکتو مانان بود، از این رو A. fumigatus سویه AF-293 در محیط کشت سابوراد مایع در ۳ حالت مختلف از نظر شرایط دمایی کشت داده شد. پس از خالص سازی گالاکتومانان، نمونه ها توسط ژل SDS-PAGE مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گالاکتومانان پروتئین با تکنیک نقره رنگ آمیزی شده و توسط تکنیک الکترو بلاتینگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های سرم از ۱۵ بیمار مشکوک به عفونت آسپرژیلوسی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. سرم ها به منظور حضور آنتی بادی بر علیه گالاکتومانان پروتئین A. fumigatus توسط تکنیک ELISA غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان دادند که گالاکتو مانا پروتئین در بخش ۶۰ کیلو دالتون حضور دارد. از سوی دیگرنتایج حاصل از ELISA غیر مستقیم نیز نشان داد که گالاکتومانان پروتئین می تواند به صورت آنتی ژنی با سرم بیماران واکنش دهد.