مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی رودوتورولا موسیلاژینوزا و پتانسیل کاربرد آن در تولید سوخت زیستی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی مولکولی رودوتورولا موسیلاژینوزا و پتانسیل کاربرد آن در تولید سوخت زیستی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیپید میکروبی
مقاله کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری توده ای
مقاله رودوتورولا موسیلاژینوزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انشاییه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: نحوی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لیپید میکروبی از نظر نوع و ترکیب به روغن حاصل از گیاهان و حیوانات شباهت دارد. در ابتدا به منظور تولید بیودیزل از روغن های گیاهی استفاده می شد. اما به دلیل هزینه تولید بسیار بالا، امروزه دیدگاه جدیدی در مورد تولید بیودیزل از منابع میکروبی به وجود آمده است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مخمر مولد چربی با پتانسیل بالای تولید لیپید، بهینه سازی و استخراج چربی تولید شده و آنالیز و تبدیل آن به بیودیزل انجام شده است.
مواد و روش ها: در این پژوهش پس از جداسازی مخمر، تولید بالای لیپید میکروبی در محیط فقر ازت، پوشال گندم و برنج هیدرولیز شده برررسی شد. آنالیز روغن تولید شده با تکنیک کروماتوگرافی گازی – اسپکترومتری توده ای انجام گردید. همچنین بهینه سازی تولید لیپید، با دو روش تک عاملی و روش تاگوچی انجام و نتایج حاصل از آن ها مقایسه گردید. در نهایت سویه مخمر با استفاده از پرایمر های اختصاصی ITS شناسایی شد.
یافته ها: سویه مخمری جداسازی شده در این مطالعه به عنوان ردوتورولا موسیلاژینوزا معرفی گردید. این سویه در شرایط بهینه به میزان بالای تولید معادل ۱۰٫۹۷ g/1 لیپید و ۱۸٫۸۴ g/1 توده زیستی خشک رسید. بیشترین اسیدهای چرب تولید شده نیز شامل پالمیتیک اسید (%۱۸٫۵۱) و اولئیک اسید (۶۷٫۲۹%) بود.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان دهنده وجود سویه های بومی با ارزش در کشور است که می توان از آن ها در بخش های مختلف صنعتی به ویژه در تولید سوخت زیستی استفاده نمود.