مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم به نیکل و کادمیوم از پساب های صنعتی استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم به نیکل و کادمیوم از پساب های صنعتی استان گیلان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسایی مولکولی
مقاله باکتری های مقاوم به نیکل و کادمیوم
مقاله پساب صنعتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیمیاری فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی عمران آیت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیکل و کادمیوم از جمله فلزات سنگین و سمی هستند که استفاده های صنعتی از آن ها سبب آلودگی گسترده محیط زیست شده است. یکی از بهترین راهکارها جهت حذف این فلزات سمی، استفاده از باکتری های مقاوم به این فلزات می باشد. بنابراین تشخیص باکتری های مقاوم به فلزات سمی، اولین گام در فرآیند پاک سازی زیستی است. بنابراین تصفیه بیولوژیکی پساب های صنعتی، به عنوان گزینه ای اقتصادی و سازگار با محیط زیست بسیار مورد توجه است. به منظور جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به نیکل و کادمیوم نمونه گیری از پساب هشت کارخانه در شمال کشور انجام شد. چندین جدایه های باکتریایی در محیط LB agar حاوی حداقل غلظت فلزات سنگین نیکل (gr/plate 0.002) و کادمیوم به میزان (۲٫۵mg/plate) جدا شدند. جدایه های مقاوم اولیه که به حداکثر غلظت نیکل (۰٫۲ gr/plate) و کادمیوم (۲۰mg/plate) نیز مقاومت بودند مجددا جدا شدند. پس از بررسی های میکروسکوپی، شناسایی مولکولی باکتری ها از طریق s rDNA 16 PCR Sequencingانجام شد. در مجموع هفده گونه یا سویه مختلف از جمله Staphylococcus epidermidis، Staphylococcus pasteuri، Planococcus sp، Brevundimonas diminuta، Bacillus licheniformis، Pseudomonas sp، Exiguobacterium sp، Micrococcus sp، Comamonas sp، Delftia sp، Chryseobacterium sp، Serratia sp، Acinetobacter sp شناسایی شدند که بیشترین مقاومت به این دو فلز را نشان می دادند.