مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده هگزادکان از کمپوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۳۲۰ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده هگزادکان از کمپوست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هگزادکان
مقاله تجزیه زیستی
مقاله شناسایی مولکولی
مقاله اسفینگوموناس یانوی کویائه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بوستان شناس مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه نشت مواد نفتی از خطوط انتقال، پالایشگاه و جایگاه های سوخت و ورود آنها به خاک و آب های زیرزمینی به یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی ایران تبدیل شده است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی یک باکتری تجزیه کننده هگزادکان از کمپوست انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش هگزادکان به عنوان آلاینده مدل هیدروکربن های گازوییل انتخاب گردید. به منظور جداسازی باکتری های تجزیه کننده هگزادکان، از کمپوست رسیده استفاده شد. در ادامه یک باکتری انتخاب و به کمک روش PCR شناسایی گردید. در نهایت کارایی باکتری جداسازی شده جهت حذف هگزادکان به عنوان تنها منبع کربن و نیز میزان رشد باکتری در غلظت های مختلف کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بر اساس روش های مورفولوژی، بیوشیمیایی و تعیین توالی این باکتری به عنوان اسفینگوموناس یانوی کویائه شناسایی شد. این باکتری پس از ۳۳ روز در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد قادر به حذف ۴۹٫۶۹ درصد از هگزادکان بود. به طوری که میزان هگزادکان از ۳۰۰۰ به ۱۵۱۰ میلی گرم بر لیتر رسید. همچنین باکتری مورد نظر در برابر شوری دارای مقاومت متوسط بود به طوری که توانست در غلظت ۲٫۵ درصد نمک نیز رشد نماید.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که در شرایط آب و هوایی گرم و خاک نسبتا شور ایران، می توان از باکتری اسفینگوموناس یانوی کویائه به منظور حذف ترکیبات نفتی به ویژه گازوییل استفاده نمود. از این رو انجام مطالعات تکمیلی در سطح گسترده تر پیشنهاد می گردد.