مقاله جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های ترخینه به عنوان فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسم های بیماری زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های ترخینه به عنوان فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسم های بیماری زا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکروارگانیسم
مقاله جداسازی
مقاله شناسایی
مقاله لاکتیک اسید باکتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی یزدی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده بهبهانی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: قیطران پور آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترخینه یک غذای نیمه آماده و از محصولات تخمیری سنتی غرب ایران (کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان) است. ترخینه تر دارای اثرات ضد میکروبی نیز می باشد و در مناطق کردنشین به عنوان داروی سنتی برای درمان بیماری هایی با علایم عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی به کار می رود. هدف از این پژوهش شناسایی فلور میکروبی ترخینه سنتی و صنعتی جهت تعیین قابلیت این غذا به عنوان یک فراورده سنتی سلامتی زا با پتانسیل پروبیوتیکی می باشد.
مواد و روش: در این پژوهش، نمونه های ترخینه خشک، ترخینه تر و ترخینه صنعتی با توجه به روش های استاندارد از نظر کل جمعیت میکروبی، PH و میزان رطوبت بررسی شدند و سپس انواع گونه های لاکتیک اسید باکتری ها براساس خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که نمونه ترخینه تر دارای بیشترین مقدار لاکتیک اسید باکتری بود که شامل L.nagelii (%67)، L.bifermentans(%21.3)، Leu.cermoris(%6)، L.fructosus(%1.45)، L.fermentum(%1)، L.intestinalis(%0.9)، L.agilis(%0.9)، L.acidipiscis(%0.45)، می شد و ۱% از ایزوله ها نیز ناشناخته باقی ماند. نمونه هایی که به روش صنعتی خشک شده بودند حاوی لاکتیک اسید باکتری از جنس و گونه L.plantarum بود، اما نمونه ترخینه ای که به روش سنتی خشک شده است، فاقد لاکتیک اسید باکتری بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به محتوای بالای لاکتیک اسید باکتری ها در محصول سنتی ترخینه ی تر، تولید صنعتی و بهینه سازی روند تولید آن پیشنهاد می گردد و می توان مصرف این ماده ی غذایی را به عنوان یک مکمل غذایی فراسودمند توصیه کرد.