مقاله جداسازی و شناسایی قارچ های بیمارگر موز در استان سیستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی قارچ های بیمارگر موز در استان سیستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ های بیماریزا
مقاله موز
مقاله سیستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی قارچ های بیمارگر ریشه، طوقه، ساقه کاذب، برگ و میوه موز در سال های ۸۶-۱۳۸۴ از موزکاری های مناطق مختلف چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان نمونه برداری انجام گرفت. پس از مشاهده علائم ظاهری بیماری، نسبت به کشت، جداسازی و شناسایی آنها اقدام گردید. برای جداسازی عوامل بیماری زای قارچی تعدادی از قطعات آلوده برگ، ریزوم، ساقه کاذب، طوقه، ریشه و میوه پس از شستشو و ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم ۵% روی محیط کشت سیب زمینی-دکستروز-آگار (PDA) حاوی اسید لاکتیک کشت داده شد. جدایه های به دست آمده به روش نوک ریسه (Hyphal tip) و تک اسپور (Single spore) کردن بر روی محیط کشت آب- آگار (WA)%2 خالص شدند. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی و آزمون بیماری زایی جدایه های Fuasarium، Acermonium sp.، Fuasarium vertivillioides، Fuasarium moniliforme، Fuasarium seitectum،Fuasarium sambucnum، Aspergillus carnenus، Colletotrichum musae و Musicillium theobromae به عنوان عوامل بیماری زای میوه موز، قارچ های Cylidrovarpon sp و Rhizoctonia solani عوامل بیماری زای پوسیدگی ریزوم و ریشه موز و قارچ های Drechslera gigantean, Alternaria altternata و Fuasarium proliferatum به عنوان عوامل بیماری زای برگ در سطح استان شناسایی و معرفی شدند.