مقاله جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی اندومتر رحم انسان و بررسی قدرت تمایزی آن ها به رده های مختلف سلولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی اندومتر رحم انسان و بررسی قدرت تمایزی آن ها به رده های مختلف سلولی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی اندومتریال
مقاله آدیپوسیت
مقاله استئوبلاست
مقاله نورون
مقاله سلول های اندوتلیال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی باروق سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: آی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی کوچصفهانی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لایه اندومتریال رحم شامل جمعیتی از سلول ها است که خاصیت خود نوزایی داشته و ویژگی هایی شبیه سلول های بنیادی مزانشیمی را نشان می دهند. در این مطالعه هدف بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی اندومتریال به رده های مختلف سلولی می باشد. سلول های اندومتریال از نمونه های بافتی بدست آمده از رحم انسان به صورت آنزیمی جداسازی شده و در محیط کشت DMEM/F12 حاوی %۱۰ سرم کشت داده شدند. بعد از پاساژ سوم سلول ها برای اثبات بنیادی بودن با مارکرهای CD90, CD146, CD31, CD34, CD105 مورد آنالیز با فلوسایتومتری قرار گرفتند. سپس قدرت تمایزی سلول ها به استخوان، چربی و نورون و اندوتلیال به مدت ۲۱ روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فلوسایتومتری نشان داد که سلول ها نسبت به مارکرهای CD105, CD90, CD146 مثبت و نسبت به مارکرهای CD31 و CD34 منفی می باشند. رنگ آمیزی با Oil Red O و Alizarin Red نشان دهنده تمایز سلول ها به چربی و استخوان بود. بررسی های ایمنوسیتوشیمی نیز بیان مارکرهای عصبی نستین، MAP2 در سلول های عصبی و فلوسایتومتری CD31 را نشان داده و این نشان دهنده بیان آن در سلول های اندوتلیالی تمایز یافته از سلول های بنیادی اندومتریال رحم است. این سلول ها به نظر می رسد که می توانند یک منبع سلولی را ایجاد کنند که برای مطالعات فرایندهای تمایز سلولی و سلول درمانی مورد استفاده قرار گیرند.