مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های گرم منفی از مبتلایان به عفونت های ادراری مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت وتعیین الگوی مقاومت دارویی آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتری های گرم منفی از مبتلایان به عفونت های ادراری مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت وتعیین الگوی مقاومت دارویی آن ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی بیوتیک ها
مقاله مقاومت باکتری به دارو
مقاله عفونت های مجاری ادراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی طولی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان فر سارا
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت های مجاری ادراری از شایع ترین عفونت های انسانی هستند. تشخیص اولیه و درمان مناسب این عفونت ها از عوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری جلوگیری می کنند الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارگانیسم های شایع در این عفونت هادر مناطق مختلف فرق می کند. ۵۲۰ بیماری که از تیر ماه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۸ به آزمایشگاه بیمارستان رازی رشت مراجعه کردند، نمونه گیری به عمل آمد. نمونه های ادرار در بلاد آگار و ائوزین متیلن بلو کشت داده شدند و در ۳۷ درجه به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری شدند. سپس کلنی های حاصل رنگ آمیزی گرم شدند. کلنی های گرم مثبت کنار گذاشته شده و گرم منفی ها با استفاده از محیط های افتراقی مورد شناسایی قرار گرفتند. باکتری های گرم منفی از ۵۴٫۴% نمونه زنان و ۴۵٫۵% از نمونه مردان جدا شدند. بیشترین جنس های جدا شده به ترتیب شامل E.coli 29 عدد (۳۶٫۷%)، Enterobavter 20 عدد (۲۵٫۳۱%)، Citrobacter 12 عدد (۱۵٫۱۸%)، Pseudomonas 2 عدد (۲٫۳۵%)، Klebsiella 1 عدد (۱٫۲۷%) بوده. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به آموکسی سیلین (۸۷٫۵%) و کمترین مقاومت نسبت به نیتروفورانتوئین (۱۷٫۱۸%) بود. به نظر می رسد که شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی به ویژه در مورد آموکسی سیلین رو به ازدیاد است. با توجه به نتایج توصیه می شود پزشکان در برخورد با عفونت های ادراری پیش از تجویز آنتی بیوتیک مقاومت دارویی منطقه در نظر گرفته شود. اطلاع از این امر به پزشکان در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب در درمان عفونت های ادراری کمک می کند.