مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های پلی اکستریموفیل قلیادوست، نمک دوست و تحمل کننده نمک تالاب قلیایی شور – دریایی گمیشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتری های پلی اکستریموفیل قلیادوست، نمک دوست و تحمل کننده نمک تالاب قلیایی شور – دریایی گمیشان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب گمیشان
مقاله تحمل کننده نمک
مقاله نمک دوست
مقاله ۱۶S rDNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین پی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب گمیشان یک اکوسیستم طبیعی در ۳۵ کیلومتری شمال غربی گرگان، در جوار غربی شهر خواجه نفس و گمیشان واقع است. نمونه برداری از سه موقعیت جغرافیایی مختلف، در دو نوبت فصل خشک و بارش، منجر به جداسازی ۲۲۴ جدایه شد. از بین جدایه ها، ۵۷ سویه برای بررسی رفتارهای نمک دوستی و تحمل کنندگی نمک و همچنین، بهینه و محدوده رشد در اسیدیته و دماهای مختلف بررسی شدند. بیشتر سویه های نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قادر به رشد بهینه در اسیدیته ۸٫۵ – ۹ بودند و محدوده دمای رشد ۰ – ۴۰ درجه سانتیگراد را نشان دادند. سویه ها از نظر تولید آنزیم های هیدرولازی مطالعه شدند. فعالیت لیپازی در اغلب جدایه ها مشاهده شد و به ترتیب ۱۵، ۷ و ۳ سه سویه از کل سویه ها آمیلاز، پروتئاز و DNase تولید کردند. این آنزیم ها در برخی فرآیندهای صنعتی می تواند سودمند باشد. بررسی فیلوژنتیک ترادف۱۶S rDNA  برای ۵۵ سویه انجام شد. این سویه ها از نظر فیلوژنتیک در ۲۲ جنس مختلف Achromobacter، Aeromicrobium، Altererythrobacter، Bacillus، Caenispirillum، Cyclobacterium، Erythrobacter، Halobacillus، Halomonas، Idiomarina، Jonesia، Marinobacter، Martelella، Nesiotobacter، Paenibacillus، Planococcus، Pseudomonas، Rheinheimera، Saccharospirillum، Stappia،Thalassospira  و Vibrio قرار گرفتند. ۲۳ درصد از این سویه ها باکتری های نمک دوست قلیادوست بودند که به جنس های Bacillus، Halobacillus، Halomonas،Idiomarina  و Marinobacter تعلق داشتند. این بررسی، نخستین مطالعه بر روی باکتری های قابل کشت تالاب گمیشان، یک اکوسیستم قلیایی شور – دریایی مهم، است.