مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی از محصولات لبنی سنتی کلیبر، هریس و ورزقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی از محصولات لبنی سنتی کلیبر، هریس و ورزقان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروکوکسی
مقاله باکتری های پروبیوتیک
مقاله ژن ۱۶S rRNA
مقاله لاکتوباسیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: تاری نژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبیوتیک ها مکمل های غذایی از میکروارگانیسم های زنده ای هستند که با قرار گرفتن در محیط روده می توانند تعادل میکروبی را در جهت افزایش سودمندی آن ها اصلاح کنند و با فعالیت خود مانع از فعالیت میکروارگانیسم های غیر مفید و بیماری زا شوند. از میان باکتری ها، باکتری های اسیدلاکتیک، متداول ترین نوع باکتری هایی هستند که به عنوان پروبیوتیک معرفی شده اند. این باکتری ها در محصولات لبنی وجود داشته و در طول مراحل تخمیر، اسید لاکتیک تولید می کنند. هدف از این تحقیق، جداسازی و شناسایی باکتری های پروبیوتیک از فلور موجود در شیر، ماست و دوغ سنتی مناطق کلیبر، هریس و ورزقان می باشد. جهت انجام این مطالعه، باکتری های لاکتیکی توسط روش های متداول کشت و شناسایی بر اساس خواص بیوشیمیایی شناسایی شدند و مقاومت به اسید معده و نمک های صفراوی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس برای شناسایی دقیق تر با جفت آغازگرهای اختصاصی، ژن ۱۶S rRNA باکتری ها تکثیر داده شد و بعد از خالص سازی محصول PCR، ژن مورد نظر تعیین توالی گردید. در نتیجه این بررسی، ۱۷ سویه لاکتوباسیلوس و ۶ سویه انتروکوکوس از مناطق کلیبر، هریس و ورزقان جدا شده اند که می توانند کاندید مناسبی برای بررسی های بیشتر به عنوان پروبیوتیک باشند.