مقاله جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولز
مقاله سلولاز
مقاله باکتریهای سلولیتیک
مقاله Bacillus ،Geobacillus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهبانی ظهیری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی باکتریهای ترموفیلیک (۶۰ درجه سانتی گراد) و مزوفیلیک (۳۷ درجه سانتی گراد) تجزیه کننده سلولز را از خاک نشان می دهد. باکتریهای ترموفیل و مزوفیل با استفاده از روش رقت سازی متوالی پس از غنی سازی محیطهای رشد در حضور میکروکریستالین سلولز به عنوان تنها منبع کربن، جداسازی و خالص سازی شدند. غربالگری باکتریهای خالص سازی شده برای شناسایی باکتریهای تولید کننده آنزیم سلولاز با استفاده از تکنیک زایموگرام در پلیت انجام شد. از میان سویه های سلولیتیک، ۱۲ سویه ترموفیل و ۱۲ سویه مزوفیل بر اساس میزان فعالیت آنزیم، درصد رشد و میزان پروتئین خارج سلولی با یکدیگر مقایسه و سویه های دارای بیشترین فعالیت آنزیم سلولاز از طریق توالی یابی ژن ۱۶S rRNA شناسایی شدند. نتایج نشان داد این سویه ها به جنسهای Bacillus، Geobacillus و Chryseobacterium تعلق دارند. سویه برتر ترموفیل و مزوفیل جهت شناسایی دما و pH بهینه مورد بررسی قرار گرفتند که سویه ترموفیل در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و pH 6.5 و سویه مزوفیل در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و ۸٫۵ pH بهترین عملکرد را نشان دادند. بر اساس نتایج به دست آمده، این باکتریها از پتانسیل لازم جهت تبدیل ضایعات سلولیتیک شهری و کشاورزی به مواد دارای ارزش افزوده برخوردار می باشند.