مقاله جداسازی و شناسایی آمیب های آزادزی (نگلریا و آکانتامبا) در منابع آب شیراز بر اساس ویژگی های مورفولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی آمیب های آزادزی (نگلریا و آکانتامبا) در منابع آب شیراز بر اساس ویژگی های مورفولوژی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمیب
مقاله آکانتامبا
مقاله نگلریا
مقاله منابع آب
مقاله مورفولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرقدرجهرمی شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: صلح جو کاوس
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزنژاد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: روحی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاجهرمی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آمیب های آزادزی، آمیب های فرصت طلبی هستند که معمولا به صورت آزاد در ﺷﺮاﻳﻂ محیطی مختلف از جمله آب های ﮔﺮم زﻣﻴﻦ و آب های ﮔﺮم آلوده و حتی در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ آب رﺳﺎنی زندگی می کنند. این آمیب ها هنگامی که به طور اتفاقی وارد بدن انسان یا حیوان می شوند، می توانند بیماری های خطرناکی ایجاد کنند. بنابراین شناسایی و تشخیص وجود آن ها در منابع آب با توجه به خطری که برای سلامتی انسان دارند ضروری به نظر می رسد.
روش کار: در این مطالعه، پس از نمونه برداری از ۷۰ حلقه چاه، ۳۰ مخزن و ۲۰ شبکه توزیع آب در شش ماه اول ۱۳۸۹، پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آن ها اندازه گیری شد. سپس نمونه ها روی محیط آگار غیرمغذی کشت داده شدند و پس از رنگ آمیزی با گیمسا و استفاده از ویژگی های مورفولوژی، آمیب های رشدیافته شناسایی شدند.
یافته ها: از ۱۲۰ نمونه آب بررسی شده، نتیجه آزمایش۴۲ نمونه (۳۵ درصد) از نظر وجود آمیب های آزادزی مثبت بود. از ۴۲ نمونه آلوده به آمیب،۳۱ نمونه (۷۳٫۸۱ درصد) به یک نوع آمیب و ۱۱ نمونه (۲۶٫۱۹ درصد) به دو نوع آمیب آلودگی داشتند و فراوانی گونه های آکانتامبا (۳۹ مورد) نسبت به نگلریا (۱۴ مورد) بیش تر بود. همچنین چاه ها از سایر منابع آلوده تر بودند (۴۴٫۴ درصد). به علاوه با بررسی میکروسکوپی، چهار نوع آمیب پاتوژن (Naegleria fowleri، Acanthamoeba polyphaga، A.castellani وA.astronyxis ) شناسایی شدند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که منابع آب شیراز حاوی آمیب های آزادزی بیماری زا می باشند. بنابراین ضروری است با به کارگیری روش های جدید ضدعفونی و تصفیه منابع آب، از آلودگی احتمالی آن ها با این آمیب ها و عوامل عفونت زا جلوگیری نمود.