مقاله جداسازی و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی از جفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۲۲ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: جداسازی و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی از جفت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمی
مقاله جفت
مقاله سلول درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عوبری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوگفتار مهین
جناب آقای / سرکار خانم: امیری زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شایگان مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: عطاردی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: نخلستانی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: میرزامرادی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: گل زاده خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های شبه فیبروبلاستی با توان تکثیر، کلنی زایی و تبدیل به سلول های رده های مزانشیمی هستند، که در سلول درمانی کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند. این سلول ها در بعضی بافت های بالغ و جنینی حضور داشته و منبع اصلی دسترسی به آن ها مغز استخوان است. در این مطالعه جهت دسترسی آسان تر و کم خطرتر به سلول های مذکور، به بررسی و تثبیت روش جداسازی این سلول ها از بافت جفت پرداخته و سپس خصوصیات آن ها را مورد بررسی قرار دادیم.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود و بر روی سه نمونه جفت پس از زایمان، از مادرانی که رضایت نامه کتبی دادند، انجام شد. سلول ها پس از جداسازی از بافت جفت، کشت داده شدند و در پاساژهای ۳ و ۷ خصوصیات آن ها از نظر میزان تکثیر، توان کلنی زایی، ایمونوفنوتایپ و تمایز سلولی بررسی شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده حکایت از توان بالای تکثیر و کلنی زایی سلول های مزانشیمی جدا شده از جفت داشت. بررسی ایمونوفنوتایپ سلولی، علاوه بر تایید خلوص بیش از ۹۵%، نشان داد که سلول های مذکور با بیان شاخص های سطحی اختصاصی، شبیه به سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان هستند. هم چنین پتانسیل تمایز به سلول های استئوسیتی و آدیپوسیتی را نیز دارند.
نتیجه گیری: در این مطالعه سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت جفت جدا شده و در محیط کشت اختصاصی تکثیر شدند، بدون این که تغییری در خصوصیات کلنی زایی و تمایزی آن ها رخ دهد. به این ترتیب می توان از این منبع سلولی در مصارف مختلف سلول درمانی استفاده کرد.