مقاله جداسازی و تعیین هویت سلول های بنیادی خونساز و مزانشیمی مشتق از بافت جفت انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۹۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: جداسازی و تعیین هویت سلول های بنیادی خونساز و مزانشیمی مشتق از بافت جفت انسانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جفت
مقاله سلول های بنیادی خونساز
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدخدا آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوگفتار مهین
جناب آقای / سرکار خانم: آتشی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدبیگی لاهیجانی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نخلستانی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف
فراوانی کم سلول های بنیادی خونساز در خون بند ناف، مهم ترین فاکتور محدود کننده استفاده از این منبع در پیوند می باشد. اگر بتوان سلول های بنیادی خونساز و مزانشیمی موجود در جفت را جداسازی و به همراه سلول های خون بند ناف پیوند کرد، مشکل فراوانی کم سلول ها به دلیل افزایش تعداد اولیه سلول های بنیادی خونساز پیوندی و نیز لانه گزینی این سلول ها به واسطه همراهی سلول های بنیادی مزانشیمی مرتفع خواهد شد. لذا در این مطالعه سعی شد که با استفاده از روش آنزیمی، حداکثر سلول بنیادی خونساز و مزانشیمی موجود در بافت جفت استحصال و خصوصیات این سلول ها بررسی شود.
مواد و روش ها
در یک مطالعه تجربی، تعداد ۵ نمونه بافت جفت مختلف را با آنزیم کلاژناز مجاور کرده و پس از حذف یاخته های سرخ آن با کمک بافر لیزکننده، سلول های باقی مانده از نظر وجود سلول های بنیادی خونساز و مزانشیمی بررسی شدند.
یافته ها
نتایج حکایت از آن داشت که %۶٫۰۲±۰٫۶ سلول های استحصال شده، CD34+ و CD38CD34+ %4.78±۰٫۸ بودند. این سلول ها، انواع کلونی های خونساز را تشکیل دادند و از کشت سلول های حاصل از جفت، سلول های چسبنده استرومایی با ویژگی سلول های بنیادی مزانشیمی به دست آمد.
نتیجه گیری
وجود تعداد قابل توجه سلول های CD34+ و مزانشیمی در بافت جفت، نشان می دهد که احتمالا پیوند این سلول ها به همراه سلول های حاصل از خون بند ناف، در افزایش کیفیت پیوند موثر می باشد.