مقاله جداسازی و تعیین برخی ویژگی های شیمیایی و کاربردی بخش های محلول و نامحلول صمغ ترواشی درخت بادام کوهی (صمغ فارسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: جداسازی و تعیین برخی ویژگی های شیمیایی و کاربردی بخش های محلول و نامحلول صمغ ترواشی درخت بادام کوهی (صمغ فارسی)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صمغ فارسی
مقاله بادام کوهی
مقاله ویژگی های شیمیایی
مقاله امولسیون کنندگی
مقاله فیلم خوراکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: سحری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، پس از جداسازی بخش های محلول و نامحلول صمغ فارسی برخی ویژگی های شیمیایی نظیر خاکستر، پروتئین، چربی، عناصر معدنی و pH اندازه گیری شدند. سپس، برخی ویژگی های عملکردی نظیر توانایی در پایدارسازی امولسیون و تولید فیلم خوراکی مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه امولسیون روغن در آب، از بخش محلول صمغ در غلظت های گوناگون نسبت به روغن و برای تهیه فیلم خوراکی نیز از غلظت ۳% (w/v) بخش های محلول، نامحلول و کامل صمغ فارسی به همراه گلیسرول (تا ۸% وزنی/وزنی برمبنای وزن صمغ) در۸ pH  استفاده شد. مطابق نتایج به دست آمده، این صمغ به طور متوسط حاوی ۷۰% بخش نامحلول و ۳۰% بخش محلول بود. در ضمن، هر دو بخش حاوی مقدار ناچیزی پروتئین (به ترتیب ۰٫۰۶۲% و ۰٫۱۴۶%) بودند. در ضمن، امولسیون E4 (حاوی ۲% بخش محلول صمغ و ۱% روغن) دارای بیشترین پایداری امولسیونی (ESI) تا ۵ هفته پس از تهیه (تقریبا ۹۹% در دمای اتاق) و حتی بیش از صمغ عربی، به عنوان نمونه شاهد، بود که اندازه گیری چگالی نوری و توزیع اندازه ذرات امولسیون نیز این یافته ها را تایید نمودند. فیلم خوراکی تهیه شده با غلظت ۳% (w/v) از بخش محلول صمغ فارسی و ۴% (w/w) گلیسرول در pH 8 دارای ویژگی های ظاهری و مکانیکی مطلوبی بود.