مقاله جداسازی و تشخیص آمیب آزادزی آکانتامبا در منابع آب روستایی شهرستان اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: جداسازی و تشخیص آمیب آزادزی آکانتامبا در منابع آب روستایی شهرستان اراک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکانتامبا
مقاله آمیب آزادزی
مقاله استان مرکزی
مقاله روستا
مقاله منابع آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی راد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادی فر مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: راستاد بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: گونه های آکانتامبا از دسته آمیب های آزاد زی هستند که می توان از تمامی محیط ها جدا کرد. گونه های مختلف آکانتامبا می توانند بیماری های مختلفی را درافراد سالم یا دارای نقص سیستم ایمنی ایجاد کنند. از جمله این بیماری ها می توان انسفالیت گرانولوماتوز آمیبی، کراتیت آکانتامبایی، زخم های پوستی وعفونت های نازو فارنشیال را نام برد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آمیب آکانتامبا در منابع آب روستاهای بخش مرکزی استان مرکزی بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی مقطعی ۵۴ نمونه آب از ۳۶ روستای اراک در استان مرکزی تهیه شد. نمونه ها در آزمایشگاه توسط کاغذ فیلتر واتمن ۴۲ فیلتر شد. سپس کاغذ فیلتر شده در محلولpage saline   مخلوط و سانتریفیوژ گردید. در نهایت رسوب حاصل در محیط آگار غیرمغذی حاوی اشرشیاکلی کشت شد وپس از ۴ الی ۷ روز لام تهیه شده با گیمسا رنگ آمیزی شد.
یافته ها: تعداد ۳۳ نمونه (
۶۱٫۱۱%) از نظر کیست آکانتامبا مثبت و تعداد ۲۱ نمونه (۳۸٫۸۹%) نیز منفی گزارش شد. بهترین روش جهت کشت نمونه-ها استفاده از محیط آگار غیر مغذی همراه با باکتری کشته شده بود. همچنین تکان دادن شدید کاغذهای فیلتراسیون نمونه های آب در محلول page saline و کشت رسوب حاصل از آن نتایج بهتری را از نظر تعداد کیست های بدست آمده نشان داد. در رنگ آمیزی گیمسا نیز بهترین نسبت استفاده شده رنگ ۱ به ۴۰ و مناسب ترین زمان جهت رنگ گرفتن کیست-های موجود در محیط کشت حدود ۱۲ دقیقه بود.
نتیجه گیری: درصد بالایی از منابع آب روستایی آلوده به این آمیب بوده و می تواند عامل مهمی در ایجاد آلودگی های انسانی باشد. به نظر می رسد نیاز است که روش های کنترلی موثری جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب و پیشگیری از ابتلای انسانی گرفته شود.