مقاله جداسازی و بررسی باکتری های مزوفیل،ترموفیل، بی هوازی احیا کننده سولفات(SRBs) و قارچ های موثر بر پساب خروجی صنایع ریخته گری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی و بررسی باکتری های مزوفیل،ترموفیل، بی هوازی احیا کننده سولفات(SRBs) و قارچ های موثر بر پساب خروجی صنایع ریخته گری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوسورفاکتانت
مقاله پساب
مقاله میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی
مقاله صنایع ریخته گری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب الهی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دامنگیر عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفت قوانین زیست محیطی و اهمیت پالایش پساب ها، تجزیه و حذف آن ها به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش جداسازی و ارزیابی میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی موثر بر پساب حاوی ترکیبات روغنی می باشد.
روش بررسی: در این پژوهش نمونه ها از پساب واحد ریخته گری مس سرچشمه که حاوی ترکیبات روغنی است جمع آوری گردید و با استفاده از محیط کشت های اختصاصی به جداسازی و ایزوله باکتری های مزوفیل، ترموفیل، احیا کننده سولفات و قارچ ها پرداخته شد. سپس همه کلنی ها از لحاظ میزان تولید بیوسورفاکتانت با استفاده از تست های آمیزندگی و اندازه گیری کاهش کشش سطحی در محیط نمکی حداقل (M.S.S) با دستگاه تنسیومتر ارزیابی گردید و در نهایت کلنی هایی که قدرت آمیزندگی بالا (بین ۲٫۵ تا ۴) و کاهش کشش سطحی بیشتر از ۹ میلی نیوتن بر متر را داشتند از لحاظ ایجاد تغییرات در ساختار پساب توسط دستگاه HPLC مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها و نتایج: از میان ۱۰۴ میکروارگانیسم جدا شده تنها ۱۵ باکتری مزوفیل بیش ترین تغییرات در ساختار پساب را نشان دادند و باکتری های ترموفیل، بی هوازی احیاکننده سولفات و همچنین قارچ ها اثرات ناچیزی را بر روی ساختار پساب داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده جهت حذف ترکیبات سنگین و آلی از پساب ها، باکتری های هوازی و مزوفیل باید بیش تر مورد توجه قرار گیرند.