مقاله جداسازی و ارزیابی اکتینومایست های آبزی از جنگل های حرای جنوب ایران علیه برخی از باکتری های پاتوژن انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی و ارزیابی اکتینومایست های آبزی از جنگل های حرای جنوب ایران علیه برخی از باکتری های پاتوژن انسانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتینومایست های آبزی
مقاله جنگل های حرا
مقاله روش چاهک گذاری
مقاله روش دیسک گذاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفیل زاده فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تحقیقات اخیر نشان داده که اکتینومایست های آبزی می توانند منبعی از فرآورده های بیولوژیک جدید از جمله آنتی بیوتیک ها و محصولات صنعتی به شمار آیند. هدف از این تحقیق، مطالعه اکتینومایست های آبزی جداسازی شده از جنگل های «حرا» در جنوب ایران و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن ها علیه سویه های بیماری زای انسانی می باشد.
روش کار: در این مطالعه به طور تصادفی از ۱۱۵ ایستگاه در سواحل جنگل های «حرا» جنوب ایران نمونه برداری شد. پس از تهیه رقت و جداسازی کلنی های اکتینومایست آبزی، در محیط نشاسته کازئین آگار خالص سازی شد. برای بررسی فعالیت ضدباکتریایی اکتینومایست های آبزی جداسازی و خالص شده، از دو روش استاندارد چاهک گذاری و دیسک گذاری استفاده گردید.
یافته ها: اکتینومایست آبزی از ۸۳ نمونه (%۷۰) جداسازی شدند. از این میان ۶۶ ایزوله (%۸۰) دارای فعالیت ضدباکتریایی و ۱۷ ایزوله (%۲۰) قادر به مهار رشد باکتری های بیماری زای انسانی نبودند. قطر هاله عدم رشد بین ۱۱ – ۴ میلی متر بود که بیشترین هاله مربوط به باسیلوس سرئوس بود (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد اکتینومایست های آبزی متنوع و مفید جهت تولید ترکیبات آنتی بیوتیکی جدید، به راحتی از جنگل های «حرا» در جنوب ایران جداسازی می شوند. با توجه به مساحت زیاد این جنگل ها در جنوب ایران، مقرون به صرفه بودن و جداسازی آسان اکتینومایست های آبزی از این مناطق، می تواند به عنوان یک قطب مهم و جدید برای تحقیق و صنعت محسوب شود.