مقاله جداسازی مخمرهای مولد چربی و بهینه سازی تولید لیپید با استفاده از روش تاگوچی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: جداسازی مخمرهای مولد چربی و بهینه سازی تولید لیپید با استفاده از روش تاگوچی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی
مقاله تری آسیل گلیسرول
مقاله مخمرهای مولد چربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: انشائیه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: نحوی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: میکروارگانیسم هایی که بیش از %۲۰ بیومس خود، لیپید ذخیره می کنند، تحت عنوان سویه های مولد چربی معرفی می شوند. مخمرهای مولد چربی تری آسیل گلیسرول های غنی از اسیدهای چرب غیراشباع را در خود انباشته می کنند. این ترکیبات لیپوفیلیک میکروبی، به علت خصوصیات ویژه، از دیدگاه صنعتی مورد توجه قرار گرفته اند. روغن های میکروبی پتانسیل کاربرد در تولید سوخت زیستی را دارند. سوخت زیستی در مقایسه با سوخت های فسیلی از نظر زیست محیطی بسیار مسالمت آمیز است.
روش بررسی: در این تحقیق ۷۰ مخمر از خاک مناطق مختلف جداسازی شدند که ۲۳ عدد از آن ها مولد چربی بودند. نحوه غربالگری آن ها با غنی سازی در محیط گلیسرول و پس از آن به واسطه رنگ آمیزی با سودان سیاه بود. پس از آن میزان چربی تولیدشده در این مخمرها با استفاده از روش Bligh & Dyer سنجیده شد. در این بین یکی از سویه ها با کد شناسایی Aa2 برای شناسایی و تحقیقات بعدی انتخاب گشت.
یافته ها: این سویه (Aa2) پس از انجام روند بهینه سازی در شرایط محیط کشت حاوی ۹۵ g/L گلوکز،(NH4)2SO4 1.5 g/L ، KH2PO4 3 g/L،MgSO4. 7H2O 1.5 g/L ،NaH2PO4 2 g/L  و 1 g/L عصاره مخمر به مدت ۹۶ ساعت در دور ۱۵۰ rpm با pH= 5.5 به میزان تولید لیپید، بیومس خشک و درصد تولید لیپید نسبت به وزن خشک معادل۱۴٫۳۹ g/L ،۵٫۴۴ g/L  و %37.8 رسید.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان دهنده وجود سویه های بومی باارزش در کشور ماست که با جداسازی و بهینه سازی تولید لیپید در آن ها می توان بدون نیاز به سویه های خارجی، از آن ها در بخش های متفاوت صنعتی به ویژه در تولید سوخت زیستی استفاده کرد.