مقاله جداسازی مایکوپلاسماسینوویه آلوده کننده ریه شترمرغ های استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: جداسازی مایکوپلاسماسینوویه آلوده کننده ریه شترمرغ های استان کرمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ریه
مقاله شتر مرغ
مقاله مایکوپلاسما سینوویه
مقاله واکنش زنجیره ای چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبیانیان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی سیدحنیف
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه بابک
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهیان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت مایکوپلاسمایی ریه شترمرغ از جمله عفونت های مسری در شترمرغ است. مایکوپلاسماهای شترمرغ در ابتدا باعث بیماری هایی در دستگاه تنفس می شوند که دارای علائمی نظیر التهاب بینی، نای و همچنین آسیب شدید ریه در ارتباط با این بیماری می شوند. در این تحقیق، جداسازی مایکوپلاسما سینوویه آلوده کننده ریه شترمرغ های مزارع پرورشی استان کرمان و مقایسه دو روش کشت و واکنش زنجیره ای چندگانه (PCR) جهت تایید مایکوپلاسمای آلوده کننده ریه شترمرغ ها مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: نمونه گیری تصادفی چندگانه در کشتارگاه های شترمرغ استان کرمان از بخش های مختلف ریه شترمرغ های کشتار شده بلافاصله پس از کشتار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ صورت گرفت. نمونه ها بصورت موازی تحت دو روش کشت و PCR قرار گرفتند. سپس محصول PCR بر اساس تکثیر قطعه ای از ژن rRNA 16S توسط دستگاه UV مشاهده شد.
یافته ها: مشاهده پرگنه های تخم مرغی بر روی محیط جامد PPLO Agar نتیجه کشت مثبت از لحاظ جنس مایکوپلاسما ارزیابی گردید. از سوی دیگر نتایج مولکولی پس از حرکت دادن محصول PCR بر ژل آگارز مشاهده شد.
نتیجه گیری: هرچند که پژوهش های گذشته نشان می دهند که میزان آلودگی در گله های طیور صنعتی کشور بسیار بیشتر از میزان شیوع در مزارع پرورش شترمرغ کرمان می باشد اما آلودگی در مزارع پرورش شترمرغ می تواند بعنوان مخزنی برای انتشار باکتری در مرغداری های صنعتی علی رغم تمامی پیشگیری های صورت گرفته باشد.