مقاله جداسازی قطعات مناطق متغیر آنتی بادی تک زنجیره ای (scFv) علیه فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) از کتابخانه آنتی بادی فاژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی قطعات مناطق متغیر آنتی بادی تک زنجیره ای (scFv) علیه فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) از کتابخانه آنتی بادی فاژی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاژ دیسپلی
مقاله TNF-α
مقاله آنتی بادی مونوکلونال
مقاله قطعات مناطق متغیر آنتی بادی تک زنجیره ای (scFv)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالعلی زاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی ذوالبنین جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: برزگری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی یداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سایتوکاین تراپی، یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل بیماری های التهابی شدید است. با توجه به اهمیت TNF-a در بسیاری از بیماری های التهابی و اتو ایمیون، این سایتوکاین یک هدف جذاب برای بسیاری از محققین بوده و بعنوان یکی از کاندیدهای مهم برای سایتوکاین تراپی مطرح است. یکی از راهکارهای مقابله با آثار زیانبار TNF-a استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال است. یکی از تکنیک های مهم برای تهیه و تولید آنتی بادی های مونوکلونال تکنیک فاژ دیسپلی می باشد. هدف از این مطالعه تهیه و تولید آنتی بادی مونوکلونال بر ضد TNF-a می باشد.
مواد و روش ها: بمنظور جداسازی قطعات کوچک نواحی متغیر آنتی بادی (scFv) از کتابخانه فاژی Tomlinson تکنیک Biopanning با استفاده از پلیت های الایزا انجام شد. پس از کوت نمودن پروتئین TNF-a در ته چاهک ها، کتابخانه فاژی اضافه شد. پس از مرحله شستشو، فاژهای اختصاصی با استفاده از تریپسین جدا و در باکتری TG1 تکثیر گردید. این پروسه جهت بدست آوردن فاژهای نوترکیب بسیار اختصاصی تا پنج بار تکرار گردید. ارزیابی کلون های بدست آمده حاوی قطعات کوچک آنتی بادی بر ضد TNF-a با استفاده از تست های مونوکلونال فاژ الایزا، PCR، RFLP، توالی یابی و وسترن بلات انجام گرفت.
یافته ها: تجزیه و تحلیل توالی ها با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیکی نشان داد که پلاسمیدهای جداشده از کلون های واکنشگر با TNF-a حاوی اینسرت بودند. بعلاوه تفاوت این توالی ها بیشتر در سه منطقه دا، غ دیده می شود که می تواند در فعالیت پروتئین تاثیر گذارد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از تکنیک آنتی بادی فاژ دیسپلی آنتی بادی مونوکلونال نسل چهار بر ضد TNF-a با موفقیت تولید می شود.