مقاله جداسازی ریز سازواره های تولیدکننده سلولاز از خاک و بهینه سازی فعالیت Filter Paperase بهترین سویه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: جداسازی ریز سازواره های تولیدکننده سلولاز از خاک و بهینه سازی فعالیت Filter Paperase بهترین سویه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ٬ خاک٬ سلولاز٬ جداسازی٬ بهینه سازی٬ FPA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی اصفهانی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سلیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق جداسازی ریزسازواره های تولیدکننده سلولاز از خاک درختان انار، انگور، خرمالو و گردو صورت پذیرفت. در این بین خاک درخت خرمالو به دلیل دارا بودن تعداد قارچ های سلولولیتیک بیشتر، انتخاب گردید. تعداد ٧ نوع کپک از این خاک جداسازی گردید که ۳ مورد از این کپک ها دارای فعالیت سلولازی مناسبتری نسبت به بقیه بودند. این سه قارچ که با روش ۱۸srRNA تعیین هویت شدند به ترتیب فعالیت سلولازیAspergillus niger MZM 89-a2 ، Penicillium decumbens ZHE 89-p3، Penicillium decumbens MMH 89-p1 می باشند. میزان فعالیت سلولازی این قارچ ها به ترتیب بدین قرار می باشد (U/g) : FPA 3.1671، ۳٫۵۷۴۰، ۳٫۱۸۱۲ و Avicelase 1.6605، ۳٫۳۸۶۹، ۱٫۱۴۵۱ و CMCase 2.950، ۰٫۲۶۴۴۰، ۰٫۴۶۰۴٫ همچنین (Response surface methodology (RSM جهت ارزیابی اثر عوامل مختلف مانند محتوای رطوبتی ٬ دما و اندازه ذرات ٬ بر روی میزان فعالیتFPA Aspergillus niger MZM 89-a2  مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر تولید سلولاز بهینه در دما (A) ٬ محتوای رطوبتی (B) و اندازه ذرات (C) به ترتیب ٬۲۸٫۴۹ ۶۶٫۶۲% و ۱٫۲۱ می باشد. در این حالت میزان فعالیت سلولاز ۴٫۳۵ (U/g) می باشد. برای تایید مدل ٬ آزمایشی در شرایط مقادیر بهینه پیش بینی شده برای هر عامل انجام گرفت. میزان فعالیت آنزیم در شرایط آزمایش ۴۲٫۴ (U/g) شد. که مقایسه آن با مقدار پیش بینی شده ٬ کارایی مدل ارائه شده را تایید می کند.