مقاله جداسازی توده های میکروبی در راکتورهای زیست فیلمی بستر متحرک به وسیله صافی های دست ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی توده های میکروبی در راکتورهای زیست فیلمی بستر متحرک به وسیله صافی های دست ساز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راکتور زیستی بستر متحرک
مقاله سامانه های غشایی
مقاله صافی دست ساز
مقاله جداسازی توده های میکروبی
مقاله مخزن ته نشینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عیب های راکتورهای زیستی بستر متحرک، خروج توده های میکروبی، همراه پساب تصفیه شده خروجی از سامانه است که وجود مخزن ته نشینی بعد از راکتور را ضروری می کند. به طور معمول برای رفع مشکل های ناشی از نصب ته نشین کننده ها، از سامانه های غشایی استفاده می شود اما از عیب های عمده این سامانه ها، هزینه زیاد غشاهای صنعتی است. هدف از این مطالعه، نصب صافی های دست ساز به جای غشای صنعتی، درون راکتورهای زیستی بستر متحرک، برای جلوگیری از خروج توده های میکروبی و حذف مخزن ته نشینی و مقایسه آن با راکتور زیستی بستر متحرک بدون صافی است که افزون بر این که کار غشا را انجام می دهد، مشکل های ناشی از هزینه زیاد غشاهای صنعتی را نداشته و اقتصادی تر است. صافی ها از پارچه و الیاف ساخته شده و طی سه مرحله تکمیل تر شدند. تعداد صافی هایی که مورد آزمایش قرار گرفتند به ترتیب، سه، دو و یک عدد بودند و در زمان های ماند ۴۸، ۲۴ و ۱۸ ساعت با COD برابر با۱۰۰۰ mg/L  و ۳۰۰۰ mg/L و ۵۰۰۰ mg/L مورد آزمایش قرار گرفتند. سه صافی، غلظت جامدهای معلق در مایع خروجی را به ۱۲ mg/L رسانید که توانست جایگزین مخزن ته نشینی شود، دو صافی هم این غلظت را به ۳۰۰ mg/L خروجی رسانید که می توانست جایگزین ته نشین کننده ها شود اما تک صافی، تفاوت زیادی با راکتور زیست فیلمی بستر متحرک بدون صافی نداشت و نتوانست جایگزین مخزن ته نشینی شود. بیشترین بازده حذف در راکتور صافی دار ۹۵% و در راکتور بدون صافی ۹۲% بوده است.