مقاله جداسازی باکتری های تجزیه کننده آلکان های بلند زنجیره از خاک های آلوده به نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: جداسازی باکتری های تجزیه کننده آلکان های بلند زنجیره از خاک های آلوده به نفت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تتراکوزان
مقاله آلکان بلند زنجیره
مقاله جنس مایکوباکتریوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی نیکو پوپک
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شوندی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: طبیب آذین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پارافینها هیدروکربنهای اشباع شده با وزن مولکولی بالا می باشند که در مخازن، تحت شرایط دما و فشار بالا، درتعادل باقی می مانند. اما هنگامیکه نفت خام در زمان استخراج به سطح زمین آورده شود، حرارت و فشارکاهش می یابد. زیرنقطه ابری شدن، هیدروکربن های پارافینی به صورت جامد در آمده و رسوباتی را روی سیستمهای تولید نفت ایجاد می کنند. مشکلات ایجاد شده توسط پارافینها، معمولا از طریق عملیات سیال حرارتی، پیگ رانی، یا استفاده از حلالها و مواد شیمیائی کاهش داده می شود. با وجود استفاده از این تکنیکها، شرکتها همچنان با مشکلاتی مواجه هستند. بعلاوه این عملیات هزینه بالائی را به همراه دارد. استفاده از روشهای میکروبی جهت ممانعت از رسوب پارافین، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و کم خطر می باشد. هدف از این تحقیق، جداسازی یک باکتری با توانایی تجزیه موثر تتراکوزان به عنوان یک آلکان بلند زنجیره بود.
مواد و روش ها: نمونه های خاک آلوده به نفت خام از اطراف پالایشگاه نفت تهران جمع آوری شد. جهت غنی سازی، g1 از نمونه های خاک به ml40 محیط نمکی حداقل که حاوی تتراکوزان به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود، تلقیح شدند. بوسیله غنی سازی چند مرحله ای و تکنیک غربالگری، درنهایت یک باکتری به عنوان جدایه برتر انتخاب شد و بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی، تست های بیوشیمیایی و روش های فیلوژنتیکی به عنوان جنس مایکوباکتریوم شناسایی گردید.
یافته ها: این سویه قادر به استفاده از تتراکوزان به عنوان تنها منبع کربن بود. نتایج نشان داد که سویه انتخابی به خوبی در pH محدوده ۴ تا ۹ و درجه حرارت ۳۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس رشد کرد. بهینه رشد آن دمای ۳۵ درجه سلسیوس بود و رشد قابل قبولی را در غلظت ۵% نمک نشان داد. همچنین قادر به تجزیه ۸۰% تتراکوزان در مدت ۲۴ روز بود.
نتیجه گیری: با توجه به میزان تجزیه تتراکوزان توسط این باکتری تحت شرایط محیطی ذکرشده، کاربرد آن در جلوگیری از رسوب پارافین می تواند مقرون به صرفه باشد. تایید توانایی این سویه درکاهش رسوب این ترکیبات در چاههای نفت، نیازمند تحقیقات بیشتر در مدل فیزیکی می باشد