مقاله جداسازی باکتری استافیلوکوکوس سیمولانس تولید کننده لیزواستافین، از ورم پستان گاوی و شناسایی آن بر اساس تعیین توالی ۱۶S rRNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۶ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: جداسازی باکتری استافیلوکوکوس سیمولانس تولید کننده لیزواستافین، از ورم پستان گاوی و شناسایی آن بر اساس تعیین توالی ۱۶S rRNA
این مقاله دارای ۱۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس سیمولانس
مقاله لیزواستافین
مقاله ورم پستان گاوی
مقاله ۱۶S rRNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان ستاد سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مقبلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: آجودانی فر هاتف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استافیلوکوکوس سیمولانس یک کوکسی گرم مثبت و خوشه ای می باشد که از پوست، ادرار و نمونه های بالینی انسان و حیوان به ویژه عفونت پستان گاوی جداسازی شده است. این پژوهش با هدف جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس سیمولانس تولید کننده لیزواستافین، از ورم پستان گاوی و نیز معرفی آن به عنوان یک عامل درمانی جدید در درمان عفونت های استافیلوکوکی انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی نمونه های جمع آوری شده از پستان گاوهای مبتلا به عفونت پستان در گاوداری مرکز علمی و کاربردی جهاد کشاورزی واقع در کیلومتر۶ جاده چشمه علی دامغان، استان سمنان انجام گرفت. نمونه ها پس از کشت بر روی محیط نوترینت آگار با رنگ آمیزی گرم و آزمون های بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج DNA از نمونه های مشکوک به استافیلوکوکوس سیمولانس، به منظور شناسایی دقیق باکتری و بررسی وجود ژن لیزواستافین در سویه از روش PCR و تعیین توالی استفاده گردید.
یافته ها: از مجموع ۶۱ کوکسی گرم مثبت خوشه ای جداشده از نمونه های ورم پستان گاوی، یک مورد باکتری استافیلوکوکوس سیمولانس شناسایی گردید. تعیین توالی قطعه ۱۶S rRNA باکتری نیز صحت جداسازی را تایید نمود.
نتیجه گیری: با توجه به اولین گزارش جداسازی باکتری استافیلوکوکوس سیمولانس از ورم پستان گاوی در ایران و نیز کارایی بالقوه لیزواستافین تولید شده توسط باکتری، می توان از این ترکیب در درمان عفونت های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک استفاده نمود.