مقاله جداسازی آنزیم لیپاز از باکتری Pseudomonas aeruginosa HR59 حاصل از عفونتهای سوختگی و بهینه سازی محیط کشت آن با استفاده از روش Box-Behnken که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: جداسازی آنزیم لیپاز از باکتری Pseudomonas aeruginosa HR59 حاصل از عفونتهای سوختگی و بهینه سازی محیط کشت آن با استفاده از روش Box-Behnken
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیپاز باکتریایی
مقاله عفونت سوختگی
مقاله بهینه سازی محیط کشت
مقاله روش آماری سطح پاسخ
مقاله (Box- Behnken Design (BBD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده شیرازی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کاربرد فراوان آنزیمهای لیپولیتیک بخصوص لیپاز باکتریایی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی از یک طرف و قیمت بالای آن از طرف دیگر، جهت رفع مشکل تولید آنزیم لیپاز باکتریایی، تولید این آنزیم از یک منبع در دسترس و ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سوش جدید Pseudomonas aeruginosa HR59 از عفونت سوختگی جداسازی و شرایط کشت آن با استفاده ار روش سطح پاسخ برای چهار فاکتور غلظت کلسیم، غلظت توئین-۸۰، غلظت روغن زیتون و زمان انکوباسیون بهینه سازی شده است. نتایج حاصل از این روش آماری نشان داده است که زمان انکوباسیون بیشترین تاثیر و غلظت روغن زیتون کمترین تاثیر مثبت را بر ترشح آنزیم دارند. در نتیجه اعمال شرایط بهینه شده در محیط کشت باکتری (۳ میلی مولار کلسیم، V/V 1.5 روغن زیتون،۰٫۴ V/V  توئین-۸۰ و ۷۲ ساعت آنکوباسیون)، ترشح آنزیم به حداکثر مقدار خود می رسد.