مقاله جداسازی، همسانه سازی و امتزاج ناحیه N-ترمینال ژن ipaD شیگلا دیسانتریه و زیرواحد B سم ریسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۸۸۱ تا ۲۸۸۹ منتشر شده است.
نام: جداسازی، همسانه سازی و امتزاج ناحیه N-ترمینال ژن ipaD شیگلا دیسانتریه و زیرواحد B سم ریسین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادجوانت
مقاله امتزاج
مقاله زیرواحد B توکسین ریسین
مقاله اسهال باسیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: هنری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی عقیل
جناب آقای / سرکار خانم: غفرانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیگلا دیسانتریه پاتوژن مهمی است که باعث ایجاد عفونت در روده انسان می شود. آنتی ژن IpaD نقش مهمی در بیماری زایی و ایجاد عفونت توسط شیگلا دارد. چالش استفاده از پروتئین IpaD در طراحی واکسن مخاطی، قدرت پایین و عدم انتقال آن به بافتهای مخاطی روده می باشد. با اتصال ناقل و ادجوانت گیاهی RTB به آنتی ژن IpaD، می توان به رفع چالش تولید واکسن مخاطی علیه شیگلوزیس پرداخت. این تحقیق با هدف ساخت یک کاست ژنی شامل ناحیهN- ترمینال ژن ipaD، که به ژن RTB متصل شده است به عنوان رویکردی جدید برای تولید واکسن مخاطی علیه شیگلا صورت می گیرد. DNA ژنومی گیاه کرچک به روش CTAB استخراج شد. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، قطعه ۸۱۹ نوکلئوتیدی ژن RTB دارای لینکر GPGP، تکثیر گردید. واکنش PCR برای تکثیر ژن ipaD نیز انجام گرفت. هر یک از قطعات تکثیر شده به درون وکتور pGEM-T همسانه سازی شدند. به منظور ساخت کاست ژنی، ipaD با آنزیم های XhoI/HindIII از درون وکتور pGEM-ipaD خارج گردید. متعاقب آن، پلاسمید نوترکیب pGEM-RTB تحت برش آنزیمی XhoI/HindIII قرار گرفت. طی فرایند الحاق ipaD به پلاسمید نوترکیب pGEM-RTB برای ساخت کاست ژنی RTB-ipaD همسانه سازی شد؛ و با استفاده از دستگاه توالی یاب، توالی نوکلئوتیدی کاست ژنی شناسایی گردید. پس از تایید کلونینگ ژنهای RTB و ناحیه N-ترمینال ژن ipaD، کاست ژنی ساخته شده با عمل PCR، Nested-PCR، برش آنزیمی و تعیین توالی مورد تائید قرار گرفت. بر اساس آخرین اطلاعات، این اولین گزارش از طراحی و ساخت کاست ژنی RTB-ipaD می باشد، که می تواند برای توسعه تولید واکسن مخاطی علیه شیگلوزیس به کار رود. این تحقیق مسیری راهبردی را برای تولید فیوژن پروتئین و مطالعات ایمنولوژیکی می گشاید.