مقاله جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن نوکاردیا سیریاسیجورجیکا جدا شده از خاک پالایشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی تجزیه زیستی آنتراسن نوکاردیا سیریاسیجورجیکا جدا شده از خاک پالایشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتراسن
مقاله تجزیه زیستی
مقاله نوکاردیا سیریاسیجورجیکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی ایمانه
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: دودی منیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای گروهی از ترکیبات غیر قطبی هستند که به دلیل پایداری در محیط و سمیت بالا از نگرانی های عمده سازمان حفاظت از محیط زیست محسوب می گردند. تجزیه زیستی این ترکیبات روشی ارزان و ایمن برای پاک سازی محیط می باشد. این پژوهش با هدف، جداسازی و شناسایی مولکولی سویه ای از جنس نوکاردیا با توانایی تجزیه آنتراسن در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی با نمونه برداری از خاک آلوده به نفت در محدوده پالایشگاه اصفهان وتعیین برخی از ویژگی های شیمیایی نمونه انجام گرفت. برای جداسازی باکتری ها از روش غنی سازی در محیط کشت پایه نمکی حاوی ۵۰ میلی گرم بر لیتر آنتراسن استفاده شد. جدایه ای که مورفولوژی شبیه به نوکاردیا داشت برای ادامه مطالعه انتخاب گردید. آزمون های های بیوشیمیایی و آنالیز توالی ژن ۱۶S rRNA به منظور شناسایی این سویه انجام گرفت. سپس میزان تجزیه زیستی آنتراسن پس از ۹ روز توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) اندازه گیری شد.
یافته ها: غلظت آنتراسن در نمونه خاک ۴۸٫۱۸ میلی گرم بر کیلوگرم گزارش شد که بیشتر از حد مجاز می باشد. جدایه شناسایی شده به عنوان نوکاردیا سیریاسیجورجیکا سویه ATAI20 با شماره دسترسی KF113844 در پایگاه NCBI به ثبت رسید که ۶۰٫۳۶ درصد از آنتراسن (با غلظت ۵۰ میلی گرم بر لیتر) را پس از ۹ روز تجزیه کرد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش کفایت نوکاردیا سیریاسیجورجیکا سویه ATAI20 در تجزیه زیستی هیدروکربن های آروماتیک را نشان داد. از این رو انجام پژوهش های بیشتر به منظور استفاده کاربردی از این سویه به منظور حذف زیستی آنتراسن از پساب های آلوده پیشنهاد می گردد.