سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم گلی باغ – دانشجوی کارشناس ارشد برق قدرت
غضنفر شاهقلیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

درسالهای اخیر افزایش کاربرد بارهای غیرخطی درسیستم های قدرت ازشبکه می کشند و ازسوی دیگر افزایش بارهای حساس به کیفیت توان و اثارمخرب آنها جبرانسازی این بارها را به یکی از مسائل خطیر و اساسی درسیستم های قدرت تبدیل نموده است ازبارزترین بارهای غیرخطی کورههای قوس الکتریکی می باشد جبران پدیده های کیفیت توان توسط تجهیزات جبرانگر پیشرفته با ساختارسخت افزاری و کنترلی بهینه از مهمترین اهداف این مقاله می باشد جدیدترین این تکنولوژی همان ادوات FACTS می باشد دراین مقاله به بررسی یک فیلتر اکتیو سری بنام جبران کننده دینامیکی ولتاژ و یک فیلتر اکتیو موازی بنام جبرانگرایستای سنکرون می پردازد درمرحله بعد به بررسی ساختارهای کنترلی STATCOM 2 DVR می پردازیم روشی که دراین تحقیق داریم روش کنترل بهینه همراه با جبران ولتاژ و جریان لحظه ای می باشد دراین روش ضمن جبران مطلوب پدیده های کیفیت توان میزان بارگیری ازجبران گررا نیز به یک حالت بهینه می رسانیم درهمین راستا یک نگاه کاملا اقتصادی به انتخاب ادوات جبرانگر داریم و به این نکته اشاره می کنیم یک جبران بهینه به جبرانی است که با کمترین هزینه و تلفات انرژی نیازهای جبران برای یک منطقه مورد مطالعه را براورده سازد.