سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدابراهیم شریف زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
علیرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

کاربرد سیستمهای تولید پراکنده DG در شبکه های ولتاژ پایین این امکان را فراهم می سازد که بتوان با استفاده از ظرفیت مازاد مبدل این سیستم ها برخی خدمات جانبی مانند جبران سازی هارمونیک و نامتعادلی نیز انجام داد دراین مقاله عملکرد کاهش هارمونیک به عنوان تابع ثانویه به کنترل کننده یک سیستم تولید پراکنده موجود افزوده شدها ست کنترل کننده مبدل DG در حالت متصل به شبکه با جبران سازی هارمونیک های بار نقش جبرانساز اکتیو موازی و در حالت جزیره ای با جبران سازی افت ولتاژ هارمونیکی امپدانس خط نقش جبران ساز اکتیو سری را ایفا می کند نتایج شبیه سازی ها درمحیط MATLAB/Simulink نشان میدهد که بدون نیاز به ادوات اضافه و صرف هزینه و می توان توسط مبدل تولید پراکنده هارمونیک های انتخابی را حذفنمود.