سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر اشخانه ای –
محمود مومنی –
امیر حسن زاده –

چکیده:

مهمترین نیاز سیستم قدرت برای حفظ پروفیل ولتاژ مطلوب وپایداری ولتاژ، وجود توان راکتیو به اندازه کافی و در مکان مورد نیاز در سیستم است. لزوم تأمین توان راکتیو در محل، باعث شده تا شناسایی مکان نصب این منابع به یک الزام تبدیل شود. در این مقاله روشهای شناسایی باسهای بحرانی سیستم قدرت از نظر پایداری ولتاژ بررسی شدهاند و با استفاده از یکی از این روشها، در یک شبکۀ ۳۹ باسه شناسایی انجام گرفته است. سپس نتایج حاصل از اعمال روشهای مختلف جبران سازی در این سیستم نمونه ارائه شدهاند. با توجه به اینکه توربینهای بادی سرعت ثابت مجهز به ژنراتورهای القایی ساده هستند، لذا یک مزرعۀ باد از این نوع میتواند مصرف کننده بزرگ توان راکتیو باشد، و تاثیر نامطلوب روی پایداری ولتاژ بگذارد. در این مقاله تأثیر اضافه شدن تولید بادی بر پایداری ولتاژ استاتیکسیستم نیز مورد بررسی قرار گرفته است