سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران کدخدایان – دانشیار مهندسی مکانیک، ایران، مشهد، کد پستی ۱۱۱۱-۹۱۷۷۵ دانشگاه فردوسی
سیدجوادالرضا نوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، ایران

چکیده:

یکی از اساسیترین مشکلات موجود در فرآیندهای شکلدهی ورقهای فلزی انحراف شکل قطعه تولید شده از حالت مطلوب طراحی آن به دلیل پدیده بازگشت فنری است. برای فائق آمدن بر این مشکل، قالب و ابزارآلات شکلدهی بایستی به گونهای طراحی گردند که اثر بازگشت فنری را تا حد ممکن جبران نمایند. در مقاله شکل که از -U شکل و -V حاضر بازگشت فنری در دو فرآیند خمش متداولترین فرآیندهای شکلدهی ورق میباشند مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در هر مورد شکل قالب و پانچ به گونهای بازطراحی و اصلاح گشته که خطای ناشی از بازگشت فنری را به حداقل برساند.در انتها پارامترهای هندسی ورق شکل یافته به کمک ابزار اصلاح شده، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که خطای شکل محصول تولیدی به صورت قابل ملاحظهای کاهشیافته و ابعاد هندسی در بازهی تلورانسی قابل قبول قرار گرفته اند