سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عزیزی مقدم – دانشجوی دوره دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
ابوالفضل واحدی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

نواسانات توان تولیدی و اغتشاشات سریع بار در شبکۀ تولیدپراکنده عامل اصلی ایجاد مشکلات کیفیت توان و پایداری در این شبکه ها می باشد. استفادهٔ ترکیبی از ذخیره سازهای انرژی یک راه حل مؤثر به منظور جبران عدم توازن بین توان تولیدی و توان مورد تقاضای بار در این شبکه ها میباشد. در این مقاله یک شبکۀMGمتشکل از مولد خورشیدی، توربین بادی، ذخیره ساز باطری، ذخیره ساز فلایویل و بخشهای کنترلی مدلسازی و شبیه سازی شده است. در این ساختار با اتصال شبکۀMGبه شبکۀ توزیع امکان تبادل توان بین دو شبکه فراهم می گردد. در این مقاله یک روش کنترلی ارائه گردیده که با استفاده همزمان ذخیره سازهای باطری و فلایویل عملکرد بهینۀ شبکۀMG و کیفیت توان مطلوب تضمین می گردد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که استفاده ترکیبی از ذخیره ساز فلایویل و باطری موجب می گردد تا با وجود اغتشاشات شدید بار و نوسانات منابع تولید، ولتاژ شینDC همواره در محدوده مجاز تثبیت شده و کیفیت توان تزریقی به شبکه در حد مطلوب باشد