سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین البرزی پور – کارشناس ارشد مرتعداری، شرکت مهندسین مشاور آبخیز گستر شرق
سید محمد تاجبخش – استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند
علی اکبر صفدری – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، شرکت مهندسین مشاور آبخیز گستر شرق

چکیده:

به‌منظور بررسی نقش گونه های بومی در جنگل دست کاشت و تثبیت تپه های ماسه ای، منطقه حفاظت شده کلاته میر علی سبزوار انتخاب شده و شرایط اقلیمی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،آفات و امراض و عوامل پوشش گیاهی در آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد شرایط اقلیمی، خشکسالیهای اخیر و قدرت گونه های بومی سبب حذف گونه تاغ و گسترش گونه اسکنبیل در روی تپه های ماسه ای منطقه شده و پراکنش وسیع آن سبب تثبیت تپه ها گردیده است.