سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فرهمند – شرکت مهندسی مشاور طوس
محسن فریور –

چکیده:

فرایند متداول سختی گیری شامل فرایند های انعقاد , تجمع , جداسازی آب و لجن, فیلتراسیون و تغلیظ لجن می باشد این درحالیست که در فرایند نوین سختی گیری در راکتور دانه ای بستر سیال تنها فرایندهای راکتور سختی گیری و فیلتراسیون را خواهیم داشت. روش های متداول سختی گیری به تولید لجن آبداری می انجامد که نیاز به فرایندهای تغلیظ و آبگیری لجن دارد و در نتیجه هدررفت آب زیادی خواهیم داشت. روش نوین سختی گیری با کریستالیزاسیون رسوبات بر روی دانه های بستر سیال منجر به تولید دانه های رشد یافته ای می گردد که پسماند خشکی را تولید می کند که نیازی به آبگیری فرایند های متداول آبگیری از لجن را ندارد و حتی کاربردهای صنعتی نیز برای آن معرفی گردیده است.