سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسلم دریکوند – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
محمدعلی رحیمی – کارشناس کشاورزی دانشگاه ایلام
سعید کریمی – کارشناس کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

از دیر باز چوب درختان جنگلی و بوتههای مرتعی و بیابانی و فضولات حیوانی، ارزانترین و سهلالوصولترین منبع تولید انر ژی (گرمایشی) قابل دسترس بشر بوده که خانوار های روستایی – عشایری بدون پرداخت وجهی مورد استفاده و بهره برداری قرار می دادند. شیوهی زندگی عشایر به شکلی است که آن ها را وادار نموده است که از امکانات محیط پیرامون خود جهت تامین انرژی استفاده نمایند. به همین دلیل مشکلاتی از جهت زیست محیطی برای طبیعت و امور رفاهی خانوار پدید آورده است . بنابراین جایگزینی سوخت فسیلی (نفت و گاز) به جای سوخت نباتی (چوب و هیزم) در مناطق روستایی و جامعه عشایری امری اجتناب ناپذیر است. داده های مورد نیاز با روش میدانی و از طریق مصاحبه با مسئولین جایگاههای توزیع گاز و نفت و خانوارهای بهره بردار عشایری جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با اجرای طرح جایگزینی سوخت های فسیلی، عملیات سوخترسانی نظم و قاعده صحیحی یافته و در چارچوب مشخص، تحرک مطلوب خود را پیدا کرده است و اکنون با ارائه خدماتی که امور عشایرلرستان به این عشایر اعطا نموده از جمله احداث جایگاه های توزیع نفت و گاز در مناطق عشایری موجب شد تا آن ها بیشتر از سوخت های فسیلی استفاده کنند و میزان تخریب منابع طبیعی نیز کاهش یابد.