سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرهمایون طباطبایی کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرعلی مصطفوی زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
سپیده جهانگیری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از متداولترین روش های تقویت سازه های بتن آرمه، استفاده از ورق های تقویتیFRP جهت بالابردن مقاومت خمشی و برشی اعضای بتنی می باشد. به دلیل مقاومت بالا، سبکی، اجرای ساده و مقاوم بودن در برابر خوردگی استفاده از این مصالح روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرده است. مدول الاستیسیته ورق هایFRP با بتن تفاوت زیادی دارد؛ که این مسأله منجر به جداشدگی سریع صفحات تقویتی از سطح بتن می گردد به طوری که اگر روش مرسوم آماده سازی سطحی برای اتصال این صفحات به کار گرفته شود، استفاده از مقاومت نهایی ورق های FRP بسیار مشکل است. روش های جدید اتصال تا حدی توانسته است این مشکل را حل کند ولی همچنان در بیشتر مطالعاتی که تیرهای بتن آرمه با ورقهای FRP تقویت شده، جداشدگی FRP گزارش میشود. مطالعات اخیر در دانشگاه صنعتی اصفهان نشان می دهد که استفاده از روش شیار زنی برای اتصال ورقFRP به سطح بتن جهت تقویت خمشی تیرهای بتنی نسبت به دیگر روش ها مناسب تر بوده و مشکل مذکور را به طور کامل بر طرف میکند. به همین جهت در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، تیرهای کوچک بتن آرمه در مقابل برش به کمک ورق هایCFRP با روش شیار زنی و آماده سازی سطحی تقویت شده اند.