سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه مهندسی کامپیوتر
علی سرهادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

سازمان های صنعتی از دیرباز دغدغه های زیست محیطی بسیار زیادی ایجاد می نمودند از این رو داشتن یک بانک اطلاعات جامع برای نگهداری تمامی داده های زیست محیطی این نوع صنایع از قبیل میزان الاینده های زیست محیطی یا میزان تاثی بر گیاهان و … ا زدیرباز مطرح بوده این بانک اطلاعات که توسط نگارنده این مقاله برایتمامی صنایع استانها پیش بینی و پیاده سازی شده ست تمامی اطلاعات جامع زیست محیطی صنایع استانها را نگهداری می نماید اما با توجه به اهمیت مقوله زیست محیطی برای جامعه و میزان حساسیت موضوع به نظر می رسد که نیاز به نرم افزاری جامع تر برای جایگزینی بانک اطلاعات زیست محیطی احساس می شود زیرا هدف این بانک اطلاعات صرفا نگهداری اطلاعات می باشد. بنابراین نیاز به یک نرم افزار جامعتر دراین زمینه احساس می شود تا از این طریق نیازمندیهای زیست محیطی و تصمیمات جامع در این زمینه قابل اخذنمودن توسط مدیران و سایستگذاران باشد پیشنهاد نگارنده بکارگیری نرم افزار ERP در سازمان ها و صنایع می باشد که به کمک آن تصمیم یگری های لازم انجام شود سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی ERP که از دهه ۹۰ میلادی مطرح شدها ند از جدیدترین جلوه های توسعه فناوری اطلاعات به شمار می ایند.