سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم میر عزیزی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
نقی رضایی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
سهیل بنکدار – کارشناس مهندسی برق و ابزار دقیق، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایر

چکیده:

برای بررسی امکان جایگزینی آلیاژ SMO 254 به جای اینکونل ۶۲۵ ، بر اساس استاندارد NACE ضمیمه A و B آزمایشاتی ترتیب داده شد. این آزمایشات شامل دو آزمایش HIC و SSCC بوده و شرایط در نظر گرفته شده در این آزمایشات نسبت به شرایط ذکر شده در استاندارد سخت تر در نظر گرفته شدند. این مسئله به منظور حصول اطمینان بیشتر درباره کارآیی این آلیاژ در شرایط کاری پروژه لحاظ گردید. نتایج آزمایشات نشان می دهد که پس از در انجام آزمایشات هیچ گونه آسیب و ترکی در قطعات مورد آزمایش دیده نشده و این به معنای مقاومت خوب این آلیاژ نسبت به این خوردگی ها در شرایط شبیه سازی شده آزمایش می باشد. با توجه به نتایج حاصله از آزمایشات می توان به این نتیجه رسید که این آلیاژ در قطعات مورد نظر در شرایط کاری و شرایط خورندگی سیال موجود در پروژه های پارس جنوبی، قابلیت به کارگیری داشته و در برابر خوردگی مقاوم است. لذا می توان با جایگزینی این آلیاژ با اینکونل ۶۲۵ در بدنه و بونت شیرهای کنترل، هم قیمت تمام شده برای این قطعات را کاهش داد و هم مشکلات تامین این اقلام که ناشی از تحریم های جاری می باشد را مرتفع نمود.