سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت اله خواجه صالحانی – دانشجوی دکتری فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
خسرو شکوری – دانشجوی دکتری فیزیک
مهدی اسماعیل زاده – دانشیار فیزیک دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

دراین مقاله با قطری کردن هامیلتونی به روش تفاوت محدود ویژه مقادیر و ویژه حالتهای تک الکترون محصور شده در نانو حلقه های کوانتمی جفت شده سه گانه هم مرکز محاسبه شده است با محاسبه چگالی احتمال، جایگزیدگی الکترون در این حلقه ها مورد بررسی قرارگرفته است نشان داده شده است که پتانسیل دیامغناطیس باعث جایگزیدگی الکتروندر حلقه یا حلقه های داخلی می شود در حالیکه پتانسیل گریز از مرکز موجب جایگزیدگی الکترون در حلقه یا حلقه های بیرونی می شود در حضور هر دو پتانسیل دیامغناطیس و گریز از مرکز جایگزیدگی الکترون توسط پتانسیل غالب تعیین می شود.