سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سعیدیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
سید سعیداله مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین همتی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله، بهینه سازی مکان و اندازه ی خازن ها در یک سیستم توزیع، با در نظر گرفتن محدودیت اعوجاجهارمونیکی ناشی از حضور بار های غیرخطی، با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه می شود. از الگوریتم ژنتیک برای مینیممکردن تلفات و هزینه سرمایه گذاری با در نظر گرفتن محدودیت روی پروفیل ولتاژ و ماکزیمم ضریب اعوجاج هارمونیکی،استفاده می شود. در این روش، از محاسبات پخش بار هارمونیکی همراه با الگوریتم ژنتیک، در مکان یابی بهینه ی خازن استفاده شده است. برای تحلیل نهایی نتایج، از نرم افزارهای ETAP POWER STATION و MATLAB استفاده شده است. نتایج شبیه سازی کارایی موثر روش ذکر شده را نشان می دهد.