سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید اکبر مصطفوی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی

چکیده:

جایگذاری بهینه حسگرهای بصری برای پوشش اهداف با جهت قرار گیری دلخواه یکی از اجزای مهم مدل برنامه ریزی شبکه های حسگر بصری است ما دراین مقاله برای جبران فقدان اطلاع در مورد جهت قرارگیری هدف مدلنمایش نقطه ای اهداف را به یک مدل دایره ای تعمیم میدهیم تا امکان پوشش زاویه ای کامل اهداف با موقعیت معین و با جهت قرارگیری نامعین از تمامی جهات فراهم شود سپس مساله جایگذاری حسگرهای بصری برای پوشش زاویه ای کامل اهداف را به یک صورت مساله برنامه ریزی خطی دودویی BIP فرمول بندی می کنیم ما همچنین از طریق محاسبه زاویه حسگرها در وضعیت انسداد مساله ایجاد مانع بین اهداف را نیز مورد بررسی قرارمیدهیم و پوشش بهینه بیشینه را در این شرایط محاسبه می کنیم نتایج ارزیابی حاصل از شبیه سازی ها نشان میدهد که مکانیزم پیشنهادی ما می تواند با تعداد کمینه ای از حسگرهای بصری مستقر شده در محیط به پوشش بیشینه دست یابد.