سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کارآفرینی فرایند بلندمدت آموزشی و پرورشی است که مستلزم برنامه ریزی در نظام آموزشی و پژوهشی است و اجرای برنامه های آن از سطح خانواده شروع و تا مدرسه سطح دانشگاه و سازمان گسترده شده و ادامه دارد و باعث می شود تا افراد با استفاده از تخصص و قدرت ابتکار خلاقیت و خطرپذیری و نیز امکانات فرصت ها و توانمندی ها اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد می کنند دراین مقاله با هدف تبیین جایگاه کارآفرینی در اشتغال پایدار دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی ابتدا اهمیت کارافرینی و اهمیت آن در نظام آموزش عالی مورد بحث قرارگرفته و با توجه به کاستی های نظام موجود آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در تربیت دانش آموختگان نظام مطلوب برمبنای استراتژی های جدید کارافرینانه که برخوردار از آموزش در زمینه مهارت های کسب و کار قابلیت ها و توانایی های کارافرینانه و آموزش مهارتهای پیشرفته مورد اشاره قرارگرفته است. انجام تغییرات بنیادی در سرفصل دروسدانشگاهی با هدف ایجاد قابلیت ها و توانایی های کارآفرینانه در دانشجویان و بسترسازی آموزش مهارت های کسب و کار و پیشرفته با هدف ورود موفق دانش آموختگان دانشگاهی کشاورزی و منابع طبیعی به بازار کار ازجمله پیشنهادهای این مقاله است.