سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم
رسول کشه فراهانی – کارشناس دانشگاه قم

چکیده:

سکونت گاه های شهری به عنوان بزرگترین هسته هایتراکم جمعیتی کشور بیشترین میزان نیروی انسانی سرمایه گذاریطرح های اقتصادی و زیرساختی را به خود جلب کرده است و به علت تمرکز و تراکم بیش از حد درصورت بروز هرگونه بحران طبیعی و انسانی در معرض بیشترین تهدیدات و آسیب پذیری ها قرار دارد بنابراین نیاز به بررسی جامع و دقیق ازمنظر پدافند غیرعامل بیش از پیش احساس می گردد دراین تحقیق به شناسایی انواع عوامل و عناصر آسیب پذیر موجود درمحدوده شهرها و اولویت بندی این عناصر از نظر اهمیت و ارایه ملاحظات پدافند غیرعامل درهر بخش بصورت جداگانه پرداخته میشود. از سوی دیگر عدم وجود فضاهای امن در سایت ها فضاهای باز شهری و فضاهای باز محیط های مسکونی سبب ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنین آنها درهنگام بروز بحران می گردد درصورتی که با طراحی هوشمندانه این فضاها نه تنها می توان تاحدود زیادی از آسیب پذیری محیط در شرایط بحرانی و درزمان اولیه حمله دشمن به واسطه اصابت ترکش و یا قطعات پرتاب شده برخورد موج انفجار و یا فروریختن آوار برروی افراد که دراین میحط ها حضور دارند جلوگیری نمود. این روشها لزوما روشهای پرهزینه و پیچیده ای نبوده و با روشهای ساده ای می توان مبادرت به ایجاد فضاها وکنجهای امن دراین محیط نمود استفاده از اختلاف ارتفاع، شیب طبیعی زمین، دیوارها، فرم ساختمان های جانبی و … از عوامل هستند که می توان از آنها دراینرابطه بهره جست.