سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرنگ اسماعیلی شاد – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
فاطمه مرتضوی – آموزگار آموزش و پرورش شهرستان ساری

چکیده:

تردیدی نیست که اقتصاد هرکشوری رابطه تنگاتنگی با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم برآن اجتماع دارد و هرگونه تحولات اجتماعی، عمیقا اقتصاد را متأثر می سازد.کشور ایران نیز با توجه بهجنگ اقتصادی دشمن و تشدید تحریم ها در شرایط تاریخی قرار دارد که به شرط مدیریت عالی می توان این تهدیدات را به فرصتی تبدیل کرد و به سمت توسعه یافتگی پیش رفت. دراین میان رهبری انقلاب بارا مطرح کرده اند. « اقتصاد مقاومتی » توجه به تشدید فشارها و تحریم های دولت های غربی بحث اقتصاد مقاومتی با نگاهی مولد به توسعه درون زا و ظرفیت شناسی از مواهب ملی و برنامه ریزی برایاعتلای توانمندی های اقتصاد ملی و با محوریت سازمان های دانش بنیان و تغییر رویکرد مصرف مبنی بر اسراف گریزی، نه تنها سبب خودکفایی ناشی از حمایت از کار و سرمایه ایرانی می شود بلکه با افزایشضریب تولید ملی،کشور را از واردکننده حداکثری به صادرکننده حداکثری تبدیل می نماید. نویسندگان در مقاله حاضر ضمن بررسی ابعاد و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی، پیرامون نقش آن درافزایش تولید ملی بررسی می نمایند