سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم صدیقیان – کارشناس ارشد حسابداری
مسعود آرامش شورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

فناوری های نوین پیشرفت های الکترونیک و ابزارهای رایانه ای دردهه گذشته تحولات عظیمی را درجوامع مختلف موجب شده اند و بطور حتم تاثیرات مهمی درجهتگیری و پاسخگویی به نیازهای آن ها می گذارند که جامعه حسابداری نیز ازا ین قاعده مستثنی نخواهد بود از منظر حسابداری فناوری اطلاعات را می توان به کاربرد علم و دانش درفرایند ثبت تلخیص طبقه بندی و پردازش داده های مالی تعبیر نمود دنیای اقتصاد ۱۷۲۱ و شامل وسایل الکترونیکی یا گاها مکانیکی است که درتهیه سیستمهای کارآمدتر یا هدف افزایش دقت سرعت صرف زمان کمتر و ایجاد تنوع درتهیه گزارشهای مالی مورد نیاز استفاده کنندگان جهت دسترسی به اهداف تعیین شده مورد بهره برداری قرار میگیرند. دراین مقاله با اشاره به ویژگیهای فناوری نوین و توضیح چهار مورد از اهم ویژگیهایآن کاربرد فناوری ها دردو بعد نوع بکارگری و نحوه بکارگیری و با تشریح یک نمونه مثال درهر زمینه پیگیری شده است.