سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی نویدی –

چکیده:

موضوع آموزش در هر کشوری اساسی ترین و مهم ترین موضوع سرنوشت ساز و آینده پرداز می باشد. آینده پیشرفت توسعه و ترقی هر کشوری در گرو تفکر و تحقق اهداف آموزشی آن است. در این خصوص، نخستین پرسش بنیادین این است که ریشه و شالوده آموزشی چیست؟ پرسش اساسی دوم این است که اندیشه های نو و ایده های جدید آموزشی چگونه شکل می گیرند و تکون پیدا می کنند؟ سوال اصلی سوم این است که آموزش در چه فضا و زمینه ای (زیست بوم) به بار می نشیند و سایه و ثمر می دهد؟ پرسش ریشه ای چهارم این است که تحرک بالنده در آموزش کشور که به تولید و توسعه علم و فرهنگ و تمدن کشور مدد جدی برساند به چه عواملی بستگی دارد؟ پرسش بنیادی پنجم این است که سرمایه های انسانی و فکور و مولد در حوزه آموزشی چگونه تعلیم می یابند و تربیت می شوند؟ جایگاه و نقش کانونهای تفکر در نظام آموزشی کشور از تلاش برای پاسخ گویی به پرسش های اساسی فوق الذکر عیان می شود و هرگونه بحث و بررسی در باب آموزشی بدون ریشه شناسی مقوله آموزشی اثر بخش نخواهد بود. تحقق اهداف و آرمانهای آموزشی سند چشم انداز با پاسخ به پرسشهای بنیادی آموزشی ربط وثیق دارد.