سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد طالقانی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
منوچهر شیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
یزدان جمال زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین مؤسسات آموزش کشاورزی ممکن ساخته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی بخواهند خود را با تحولات و پیشرفتهای سریع علم و فناوری همگام سازند، لازم است اساتید و آموزشگران بطور مستمر با بکارگیری فناوری اطلاعات دانش خود را روز آمد سازند. تحولات حوزه فناوری اطلاعات همواره نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. با تحول سریع علوم و فنون جوامع معاصر بطور فزاینده ای در حال تنوع، پیچیده شدن و تحول اند. همگام با چنین تحولی، فرآیند آماده سازی نسل ج وان به عنوان متفکران مستقل، مولد و رهبران آینده باید متحول شود. اما، تحول در فرآیند فعالیتهای آموزش کشاورزی نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی، بازنگری و بازآزمایی سازه های برنامه های آموزشی است. مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی در استفاده از منابع موجود آماده سازی فراگیران برای ورود به بازار کار، تسهیل و کارآمد سازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمک به کاربردی کردن یافته های پژوهشی، ایجاد شرایط اجرای شیوه های مناسب آموزشی و افزایش علاقه دانشجویان است. مقاله حاضر به ارائه مطالبی در باره تحولات ناشی از فناوری اطلاعات در توسعه آموزش کشاورزی، کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، مزایای کاربرد اینترنت در آموزش کشاورزی، اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، ضرورت تحول در آموزش کشاورزی با استفاده از فناوری اطلاعات، رویکردهای کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه های درسی و … نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازد.