سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود طهرانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی مهندسی و مدیریت ساخت- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصباح سایبانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دریا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جهت انجام عملیات اجرایی پروژه های عمرانی کارفرما علاوه بر تامین منابع مالی پروژه به لحاظ خدمات مرحله ای پروژه مشتمل به طراحی ، تدارکات، ساخت و مدیریت و واگذاری مسئولیت نیازمند نوعی سیستم اصلی اجرایی پروژه می باشد. این مقاله جهت معرفی پنج سیستم اصلی اجرای پروژه های عمرانی و ویژگی ها و دامنه کاربرد هریک از ان ها و ملزومات مورد نیاز م تقسیم ریسک در ان ها و در نهایت نقش دستگاه مشاور و نظارت و مقایسه سیستم های مختلف اجرای پروژه می باشد.